Cursussen Intuïtief Ontwikkelen

Vier delen die op elkaar aansluiten:

Delen 1, 2 en 3 zijn tien wekelijkse lessen per deel.

Deel 4 zijn tien lessen die om de 2 weken gegeven worden.


Intuïtie betekent 'onmiddellijk weten'. Iedereen heeft intuïtie. Bewust of onbewust, mensen gebruiken hun intuïtie dagelijks. Intuïtie is niet letterlijk aan te wijzen. Je kunt het wel voelen, waarnemen en "weten". Dit gebeurt via het lichaam. Het lichaam is een klankbord voor energieën. In deze 4 delen wordt er verbinding gemaakt met de verschillende levensgebieden van de mens. Bewust of niet, iedereen maakt gebruik van deze levensgebieden in het dagelijks leven. De intentie van de cursussen Intuïtief Ontwikkelen is jouw zijnskwaliteit te bekrachtigen en het in liefde te ervaren. Door de ervaringsgerichte oefeningen ervaar je welke enorme potentie in jou aanwezig is. Je wordt je bewust van je eigen energie in relatie tot je leef- en werkomgeving en de energie van anderen. Je kun je ware "IK" duidelijker en vrijer uitdrukken in de maatschappij. 

Via de chakra's en het energieveld om je heen, je fijnstoffelijke lichamen (aura), worden de levensgebieden in de mens inzichtelijk en onderzocht. Je krijgt zicht op hoe energie werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en ermee om te gaan in het dagelijks leven. Er worden handvatten aangereikt om te veranderen wat je wilt veranderen. Ontwikkelingen integreren op een natuurlijke manier in het dagelijkse leven. Er wordt gewerkt met de 13 chakra's van de kosmische mens. 


Sianne: "Ik vind het prachtig om te zien hoe mensen tijdens de cursussen intuïtief ontwikkelen, vanuit onvoorwaardelijke liefde, hun volledige potentie en kracht ervaren. Hoe ze stap voor stap zichzelf worden, bewust worden van hun wijsheid, talenten en begaafdheid.

 

Intuïtief Ontwikkelen is voor mensen die: 

» Hun intuïtie bewust willen ontwikkelen en gebruiken in het dagelijkse leven

» Vaak dingen "oppikken" en/of "veel voelen" bij of van andere mensen

» Fijngevoelig zijn

» Met mensen werken

» Problemen in relaties met anderen ervaren (b.v. op het werk en/of privé)

» Meer duidelijkheid in zichzelf willen hebben en hun persoonlijkheid op een liefdevolle manier willen ontwikkelen

» Hun kracht en talenten willen duiden en ontwikkelen

» Inzicht willen krijgen in hoe 'energie' werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en ermee om te gaan in het dagelijks leven. 


In het eerste deel Intuïtief Ontwikkelen worden de deelnemers in contact gebracht met hun manier van 'hier op aarde zijn' in relatie met je leefomgeving. Er worden handvatten aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt bewust van het energieveld om zich heen (aura) om het actief te ontwikkelen. Men krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van aandacht en over de emotionele- en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijkse leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveau's van onvoorwaardelijke liefde. Na deel 1 is de basis gelegd om de cursusblokken 2 en 3 te volgen.


In de cursusdelen 2 en 3 wordt veel aandacht besteed aan het vrij maken van vormen van gebonden zijn. Om steeds duidelijker te ervaren, dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Men wordt bewuster van het verschil tussen het lager- en hoger telepathische kanaal. Er wordt in deze 2 delen gewerkt met 8 chakra's van de "kosmische mens" (in totaal 13 chakra's). Chakra's zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam. Verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn vertalen naar het lichaam en geest. Chakra's corresponderen met de verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft. Voor deze levensgebieden zijn er procedures ontwikkeld, die erop gericht zijn het specifieke levensgebied te onderzoeken en te verruimen. Bewust worden van deze levensgebieden en de bijbehorende chakra's, geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kan zijn in situaties van het dagelijkse leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met de ervaringen van alle dag om te gaan. 


In het tweede deel worden de levensgebieden van 3 van de 13 chakra’s, onderzocht: 

✽ Chakra 1 Lichaamsgebied is bij je stuitje. Gaat over leven, wat ook wel eens overleven is. Tevens het lager telepathisch kanaal, gaat over angst als een waarschuwing

✽ Chakra 2 Lichaamsgebied is heiligbeen. Gaat over emoties en seksualiteit als emotie

 Chakra 3 Lichaamsgebied is plexessolar. Gaat over je kracht (macht/onmacht)

Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel. Levensgebied: gaat over “in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw  “helder weten”.


In het derde deel worden de levensgebieden van 5 van de 13 chakra’s onderzocht: 

✽ Chakra 5 Lichaamsgebied is hartgebied. Levensgebied: gaat over jouw liefde

 Chakra 6 Lichaamsgebied is thymusklier. Levensgebied: gaat over bewust aanwezig zijn

✽ Chakra 7 Lichaamsgebied is keel. Levensgebied: gaat over communicatie, creativiteit, individuele expressie, vormen van horen en praktische intuïtie

 Chakra 9 Lichaamsgebied is hypofyse (3e oog). Levensgebied: gaat over vormen van waarnemen en “helder zien”. Is tevens het hoger telepathisch kanaal en gaat over telepathische communicatie en geestkracht

 Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel. Levensgebied: gaat over “in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw “helder weten”.


Voor data van deel 1, 2 en 3: zie nieuwsbrief.
Tijd:    van 19.30 tot 21.30 uur 

Plaats: Embrace, Houtwal 14 in Marum
Bijdrage: € 205,00 per blok (10 lessen) inclusief lesmateriaal en thee.

Maximaal 6 deelnemers. De cursus deel-1 start één keer in het jaar. 

Deel 2 en 3 worden op dezelfde avond in de week gegeven als het eerste deel.

Prijzen zijn incl. 21% btw.


In het vierde deel Intuïtief Ontwikkelen wordt er gewerkt met specifieke levensgebieden die behoren bij de 5 nieuwe chakra’s die aan het ontwikkelen zijn in de mens. Niets staat stil, alles verandert en is in beweging. We zijn aan het ontwikkelen van de aarde mens (7 chakra’s), naar de kosmische mens (13 chakra’s). Dat betekent ook dat we andere levensgebieden aan het “ont”wikkelen zijn, waar we al gebruik van maken of gebruik van gaan maken. 

In dit deel wordt je bewuster van deze specifieke levensgebieden. Inzicht krijgen over hoe de energie van deze chakra’s werken en hun invloed op het dagelijkse leven.

Voor mensen die de delen 1, 2 en 3 hebben gevolgd. Deze cursus van 10 lessen wordt om de 2 weken gegeven.


Levensgebieden van de chakra’s in deel 4.

In het vierde deel worden de levensgebieden van de 5 nieuwe chakra’s onderzocht die in ontwikkeling zijn:

✽ Het (4e) miltchakra, geeft informatie over je persoonlijkheid en beschermt het lichaam als een filter voor kosmische en astrale invloeden. 

✽ Het (8e) kosmisch doorstromingschakra, deze reguleert en verbind de ontwikkeling en groei van de ziel naar de mens. 

✽ Het (10e) epifyse chakra, heeft te maken met ‘innerlijk schouwen’. Verwerkt het uiterlijke zien naar het innerlijke. 

✽ Het (12e) transformatiechakra, het vermogen tot transformeren (omvormen), iets kunnen veranderen. 

✽ Het (13e) transmutatiechakra, vormgever van de kosmische verbanden, heeft te maken met de overgang van de ene dimensie naar de andere en het vermogen tot hercreatie.


Voor data deel 4 zie nieuwsbrief

Tijd:    van 19.30 tot 21.30 uur 
Plaats: Embrace, Houtwal 14 in Marum
Bijdrage: € 228,00 voor 10 lessen inclusief lesmateriaal en thee.

Maximaal 6 deelnemers. 

Prijzen zijn incl. 21% btw.

           

Er is ruimte voor het delen van ervaringen. 

Doordat de lessen wekelijks zijn werkt het ondersteunend in het dagelijks leven.

In de lessen doe je oefeningen alleen en gezamenlijk. 

De deelnemers ontvangen lesmateriaal en opdrachten.

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info