Nieuwsbrief 

Agenda 2020

Cursus intuïtief ontwikkelen deel 1 

Iedereen heeft intuïtie. Intuïtie betekent "onmiddellijk weten". Intuïtie is niet letterlijk aan te wijzen maar heeft te maken met voelen, waarnemen en weten. Dit gebeurt via het lichaam. Fijngevoelige mensen kunnen gemakkelijk "dingen" oppikken en voelen vanuit hun omgeving. Hierdoor weten ze soms niet wat van hun is of zelfs van de ander. Dit kan verwarrend zijn. De cursus intuïtief ontwikkelen geeft handvatten om hiermee om te gaan zodat je vrijer, bewuster en liefdevoller kan leven. 


In het eerste deel worden deelnemers in contact gebracht met hun manier van 'hier op aarde' zijn. Er worden handvatten aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt bewust van het energieveld om zich heen (aura), om het actief te ontwikkelen. Men krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van de aandacht en over de emotionele en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijkse leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveau's van liefde.  De cursus deel 1 start ongeveer 1 keer per jaar. Na het afronden van deel 1, is de basis gelegd om de cursusblokken deel 2 en 3 te volgen. 


Start cursus: De data hiervoor worden nog bekend gemaakt.

Locatie: Embrace, Houtwal 14 te Marum.

Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Bijdrage: € 205,00 euro voor 10 lessen, inclusief lesmateriaal en thee. 

Er vindt vooraf een kennismakingsgesprek plaats.  


Info/opgave: Embrace, Sianne Alkema, 06-11035561.


 

 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info