Embrace yourself
Embrace lifeOpleiding Intuïtief Begeleiden 
Intuïtief = “onmiddellijk begrip/inzicht”.
Begeleiden = “vergezellen”

Deze opleiding is gericht op de “ont”wikkeling en bekrachtiging van je eigen unieke kwaliteiten en begaafdheden. Je wordt je bewust van intenties en hoe energie werkt. Bewust van wat je uitstraalt, uitzendt en van de telepathische/intuïtieve informatie die je ontvangt. Het geeft je, dat je de dualiteit kan overstijgen en om kunt gaan met dat wat zich in het leven aandient. Aan het eind van het jaar kunnen alle deelnemers energie ‘lezen’ en een ‘zuivere’ energielezing geven aan anderen.

Het is een jaar waarin jouw proces centraal staat. Een opleiding waarin je veel aangereikt krijgt en waarin aanspraak wordt gemaakt op jouw inzet. Het is een bekrachtiging voor welk beroep je ook uitoefent. Onze intentie is begeleiding geven afgestemd vanuit onvoorwaardelijke liefde, compassie en vertrouwen.

Het intuïtief begeleiden, het zuiver ‘lezen’ en het kunnen vertalen van verschillende energievormen,
geven een extra dimensie aan je leven en het beroep wat je uitoefent.

Een opleiding voor mensen:

>Die fijngevoelig zijn en bewust zicht willen krijgen in hun talenten, begaafdheden.
>Die hun kwaliteiten en begaafdheden willen delen en manifest laten zijn, in hun leef- en werkomgeving.
>Die liefdevol met hun kracht om willen gaan, juist ook voor zichzelf.
>Die veel waarnemen, energieën “lezen” en/of bewust willen leren “lezen”.
>Die een beroep hebben waarin ze volwassenen en/of kinderen begeleiden.
>Die een eigen praktijk willen beginnen, of al hebben.
>Die lesgeven, groepen begeleiden en vanuit ‘zichzelf’ aanwezig willen zijn in de overdracht.
>Die hun kracht, talenten, begaafdheden bewust en in liefde willen gebruiken in het dagelijkse leven.
Voor zichzelf en anderen.

Dat wat je uitzendt is bepalend voor wat je in het leven ‘aantrekt’. De bewuste of onbewuste intentie die je
daarbij hebt, speelt een belangrijke rol.
Het bijzondere van deze opleiding is dat de deelnemers zichzelf duidelijker en vrijer neerzetten. Op hun eigen
unieke creatieve wijze, in deelname zijn met hun omgeving en het grotere geheel.

De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit vier gedeelten.

Het eerste gedeelte: Dit is een individueel gedeelte. De opleiding begint met 2 individuele sessies, die gaan over je unieke zelf. De eerste sessie is ter voorbereiding op een energie lezing over je talenten en begaafdheden. In de tweede sessie worden je unieke kwaliteiten, talenten en begaafdheden “belicht”. Deze energie lezing is een basis en loopt als een rode draad door de opleiding.

 

Het tweede gedeelte: is de training Chetana. Chetana is een Sanskriet woord voor bewustzijn. Het is een  training voor bewust zelfmanagement en communicatie. In dit een gedeelte ben je in een groep, terwijl je individueel begeleid wordt. Deze training doen is een avontuur aangaan met jezelf. Het is een 6 daagse training in 2 weekenden.

 Training Chetana brengt deelnemers op een bewuste manier in contact met het waarnemingskanaal in zichzelf, waardoor de fysieke wereld op een nieuwe manier gevoeld en ervaren kan worden. Door de opzet van de training, geeft het deelnemers de uitdaging om:

* Wakker aanwezig te zijn in het hier en nu
* Gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf
* In onvoorwaardelijke liefde ervaren “wat er is”
* Omgaan met datgene wat zich aandient

In de training wordt inzichtelijker hoe energieën werken. Je wordt je bewust van de krachtige invloed daarvan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven. Duidelijker wordt welke positie jij daarbij in kunt nemen. Je wordt je bewust  van de verschillende levels van uitwisseling in communicatie met anderen. Het is een ervaringsgerichte training, die een basis vormt voor alles wat je doet en het bewustzijn enorm activeert. De training geeft dat je makkelijker en op een voor jouw natuurlijke manier, je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Het creëert een stevig fundament voor de dingen die je wilt doen in je leven. Een goede basis voor verdere ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en/of andere keuzes. Het geeft dat je bewuster bent van “wat van jou is en wat van de ander”, zodat communicatie met anderen soepeler verloopt.

 Thema’s in de Chetana training zijn:
»  Overtuigingen en ideeën. Onderzoeken en inzicht krijgen in de werking van je bewuste- en onbewuste overtuigingen.
»  Aandachtsoefeningen. Daar waar je aandacht is, dat wordt zichtbaar. Het verschil in jezelf ervaren, waar je bent met je
   aandacht bij de vragen: “wat vind ik”, “wat zie ik” en “wat voel ik”.
» Transformeren. Het omzetten en het uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties, die niet meer vóór jou werken. Dit met de
  intentie om bewust vanuit het hier en nu er opnieuw invulling aan te geven. 
» Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen. In de training wordt veel aandacht besteed aan deze oefeningen. Ieder mens
   is uniek en heeft eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar.
» Intentieoefeningen. Bewust worden van je ‘werkelijke’ intenties. Het ruimen van ‘tegenwerkende’ intenties.
   Het bewust creëren van intenties in het ‘hier en nu’, geeft richting aan je leven.
» Identiteitsoefeningen. Wat de medemens jou ‘spiegelt’ en andersom.

Het is een ervaringsgerichte training. De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend. Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu. In het hier en nu komen verleden, heden en toekomst bij elkaar.
De opzet van de training en het materiaal geeft het een ‘speelse sfeer met humor’.
Tijdens de training ontwikkel je, via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringen.
Het merendeel bestaat uit persoonlijke begeleiding en er zijn ook gezamenlijke oefeningen.

Na de basis van de training Chetana blijft het individuele een belangrijke plaats innemen in de opleiding. 

Het derde gedeelte: is meditatief en onderzoekend. Wat je in dit gedeelte aangereikt krijgt, heeft de intentie om je hart te openen. Steeds meer vanuit jouw unieke zijn, in verbinding kunnen zijn met alles om je heen.
Een gedeelte waarin jezelf ‘ont’wikkelen en bewust ‘zijn’ centraal staan:
Mer*ka*ba     Modi van bewustzijn     13 chakra’s van de kosmische mens     Fijnstoffelijke lichamen     Voel- en aandacht oefeningen

Mer*ka*ba (mer=licht, ka=geest, ba= lichaam) is een vorm van meditatie die werkt op de geometrische magnetische energievelden. Dit    
    magnetisch veld zit als een licht lichaam om je lichaam heen in de vorm van een stertetrahedron.
    Het geeft een sterke verbinding met de onvoorwaardelijke liefdesenergie. Door middel van een speciale prana ademhalingstechniek leer  
    je deze energievelden te herinneren en te activeren.
    De modi, de chakra’s en de fijnstoffelijke lichamen zijn verbonden met elkaar. Ze vertegenwoordigen verschillende levensgebieden van de 
    mens. In de opleiding worden deze verbanden inzichtelijk belicht en opgeschoond.

  Een modus is een manier/wijze van handelen, doen of zijn. In de opleiding onderzoeken we verschillende modi van bewustzijn zoals:  
    overleven, reageren, herinneren, denken, verbeelden, creëren, intuïtie en observeren. Doordat je gaat herkennen vanuit welke modus je  
    aanwezig bent en/of handelt, kun je bewuster zuiverder afstemmen vanuit een bepaalde modus. Wanneer je vertrouwd raakt met de 
    karakteristieke kenmerken van de bewustzijnsmodi, herken je ze in jezelf en daardoor ook in de ander. 
    Het is dan makkelijker vast te stellen:
> of je iets wenst en/of waarneemt vanuit je hart (= liefde), of dat je iets wilt vanuit emotie (= overleven)
> of iets een herinnering of een verbeelding is,
> of je je iets verbeeld, of dat je werkelijk telepathisch, intuïtief contact met iets of iemand hebt.
   Als je  herkent vanuit welke modus van bewustzijn je aanwezig bent, kan je de modi bewust gebruiken i.p.v. erin verstrikt raken. 
Je ontwikkeld vrijheid van keuze.

13 chakra’s van de kosmische mens. Chakra’s zijn geconcentreerde energie-bollen in het lichaam. Verbindingspoorten, transformators die 
    het bewustzijn van de mens, vertalen naar lichaam en geest. Chakra’s corresponderen met de verschillende  levensgebieden van waaruit 
    de mens leeft.

 Fijnstoffelijke lichamen (aura) zijn energie lichamen die vibreren in je fysieke lichaam.

Voel- en aandacht oefeningen zijn belangrijk om goed te kunnen afstemmen en in je lichaam aanwezig te zijn. Je lichaam is een ruimtepak  
    op aarde, een klankbord voor energieën. En daar waar je bent met je aandacht, dat wordt zichtbaar, gaat leven.

 

Het vierde gedeelte is een praktijk, een “doen” gedeelte:
Identiteiten     Energie lezen en het aanreiken van een persoonlijke vorm om de informatie te vertalen
Een folder maken     Een les verzorgen     Een cliënt begeleiden

Identiteiten. Het loskomen van vooroordelen over jezelf en anderen, zodat je jezelf en je medemens in een  “bewust daglicht” gaat   
    waarnemen.

Energie lezen. De intentie is om “zuiver energie lezen” te ontwikkelen, de informatie te kunnen vertalen, voor jezelf en naar de ander toe.        
    Dit vanuit onvoorwaardelijke liefde, ‘vol-ledig’ in deelname aanwezig kunnen zijn. De kunst van het “zuiver” energie lezen is het       
    onderscheid te weten of je informatie projecteert (= jouw idee/oordeel ), of dat je informatie ontvangt en liefdevol vertaalt (het is zoals 
    het is). Ieder heeft een persoonlijke vorm van energie lezen en informatie vertalen. Het is voor de deelnemers verhelderend om deze     
   verschillen te kunnen waarnemen. 

Een folder maken.   Een les verzorgen.   Een cliënt begeleiden.
    Deze opdrachten lopen door het jaar heen en worden in begeleiding zorgvuldig opgebouwd. Het geeft deelnemers de gelegenheid om   
    hun uniek zijn, vorm te geven in het leven zelf. Het te ervaren en niet alleen “het te weten”, maar het werkelijk te leven.

 

De deelnemers krijgen opdrachten mee naar huis. In de opleiding zijn er oefeningen die je alleen doet, bij andere oefeningen zal er met elkaar gecoacht, gewerkt en gespeeld worden.

Bij voltooiing van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt. De opleiding is voltooid, als naar “tevredenheid” de volgende opdrachten zijn afgerond:
> Niet minder dan 90% aanwezig zijn op de  lesdagen
> Folder maken
> Een les verzorgen
> Een cliënt begeleiden

Het intuïtief begeleiden, het zuiver ‘lezen’, het kunnen vertalen van energieën, geeft een extra dimensie aan jouw eigen leven en zeker aan welk beroep je ook uitoefent.

Praktische informatie:
De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit 4 gedeelten en wordt gegeven in ongeveer 14 maanden.
De data zijn zo veel mogelijk buiten de schoolvakanties gepland.
Het eerste gedeelte bestaat uit 2 individuele sessies van 1½ a 2 uur: een intakegesprek en een energie lezing over jouw talenten en begaafdheden.
Het tweede gedeelte is training Chetana: 2 weekenden van 3 dagen.
Deze weekenden starten op vrijdag om 9.30 uur.  De zaterdag en zondag beginnen om 8.30 uur.
De dagen eindigen rond 18.30 uur en op zondag om 17.00 uur.
Voor de lunch, koffie en thee wordt gezorgd en zit bij de prijs in. 
De derde en vierde gedeelten lopen in elkaar over en bestaan uit 16 vrijdagen en een weekend van 2 dagen.
De 16 vrijdagen worden om de 2 à 4 weken gegeven. Tijd vrijdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur.
Op de vrijdagen wordt voor koffie, thee e.d. gezorgd, zelf de lunch meenemen.
Het jaar eindigt met 1 weekend van 2 dagen. Dit weekend begint op zaterdag om 9.00 uur.
De zaterdag eindigt rond 19.30 uur en zondag om 17.00 uur.
Lunch, koffie, thee en het diner worden verzorgt, dit zit bij de prijs in.


Aantal
We werken in groepen van maximaal 12 personen.    


 

Locatie
Stationsweg 70, 7941 HG Meppel.     
                                                   Koffie/thee is inbegrepen. Je kunt vrij     
                                                   parkeren naast het station. De locatie is 
                                                   super goed bereikbaar met de trein en   
                                                   bus.

 

 

Data
De volgende opleiding start in september 2022. De opleiding
Intuïtief Begeleiden start één keer in de 
                                                    ± 1½ jaar.  

Chetana 2 weekenden:           23, 24. 25 september 2022, 
                                                   7, 8, 9 oktober 2022.
Vrijdagen:                                18 november, 2 + 16 december  2022,
                                                   13 + 27 januari, 10 februari, 10 + 31 maart,
                                                   21 april, 12 mei, 2 + 23 juni, 21 juli,     
                                                   zomerstop, 1 + 22 september,
                                                   20 oktober 2023.
Laatste weekend:                    18 en 19 november 2023.

(bij een volgende start van de opleiding, wijzigingen voorbehouden)

Bijdrage
 € 3295,- Dit is inclusief lesmateriaal, 2 individuele sessie, training Chetana incl. koffie/thee/lunch van de twee
                                                   weekenden en het laatste weekend incl.
                                                   Koffie/thee/lunch en diner.
                                                   Je tekent in voor het gehele jaar. 
                                                   Het is mogelijk om in 3 termijnen te
                                                   betalen.

Heb je training Chetana al eerder gevolgd, dan krijg je € 600,- korting.

Bij het volgen van de opleiding krijgen deelnemers korting op individuele sessies. 


De begeleiders van deze opleiding zijn:


 

BABETTE VAN DEN BRINK
TEAM ACADEMIE 

Team Academie - Babette van den Brink
Email: Babette@teamacademie.com
Telefoon: 06 205 373 22


 

 

 

 

SIANNE ALKEMA
PRAKTIJK EMBRACE
Praktijk Embrace - Sianne Alkema
Email: welkom@praktijk-embrace.nl
Telefoon: 06 110 355 61

 

 

 

 


 


 


 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info