Opleiding Intuïtief Begeleiden 
Intuïtief = “onmiddellijk begrip/inzicht”.
Begeleiden = “vergezellen”

Deze opleiding is gericht op de ont-wikkeling en bekrachtiging van je eigen unieke kwaliteiten en begaafdheden. Je wordt je bewust van intenties en hoe energie werkt. Bewust van wat je uitstraalt, uitzendt en van de telepathische/intuïtieve informatie die je ontvangt. Het geeft je dat je de dualiteit kan overstijgen en om kunt gaan met dat wat zich in het leven aandient. Aan het eind van de opleiding kunnen alle deelnemers energie ‘lezen’ en een zuivere ‘energielezing’ geven aan anderen.

Het is een jaar waarin jouw proces centraal staat. Een opleiding waarin je veel aangereikt krijgt en waarin aanspraak wordt gemaakt op jouw inzet. Het is een bekrachtiging voor welk beroep je ook uitoefent. Onze intentie is begeleiding geven, afgestemd vanuit onvoorwaardelijke liefde, compassie en vertrouwen.


Het intuïtief begeleiden, het zuiver ‘lezen’ en het kunnen vertalen van verschillende energievormen,
geven een extra dimensie aan je leven en het beroep wat je uitoefent.

Deze opleiding is voor mensen:

>die fijngevoelig zijn en bewust zicht willen krijgen in hun talenten, begaafdheden
>die hun kwaliteiten en begaafdheden willen delen en manifest laten zijn, in hun leef- en werkomgeving
>die liefdevol met hun kracht om willen gaan, juist ook voor zichzelf
>die veel waarnemen, energieën “lezen” en/of bewust willen leren “lezen”
>die een beroep hebben waarin ze volwassenen en/of kinderen begeleiden
>die een eigen praktijk willen beginnen, of al hebben
>die lesgeven, groepen begeleiden en vanuit zichzelf aanwezig willen zijn in de overdracht

>die hun kracht, talenten, begaafdheden bewust en in liefde willen gebruiken in het dagelijkse leven
Voor zichzelf en anderen.


Dat wat je uitzendt is bepalend voor wat je in het leven aantrekt. De intentie die je
daarbij hebt, speelt een belangrijke rol.
Het bijzondere in deze opleiding is dat de deelnemers zichzelf duidelijker en vrijer neerzetten op hun eigen
unieke creatieve wijze. In deelname aanwezig zijn, in verbinding met het groter geheel.


Programma en inhoud van de opleiding Intuïtief Begeleiden


De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit vier gedeelten.

Het eerste deel: dit is een individueel gedeelte. 
De opleiding begint met 2 individuele sessies, die gaan over je unieke zelf. De eerste sessie is ter voorbereiding op een energie lezing die over je talenten en begaafdheden gaaan. In de tweede sessie worden je unieke kwaliteiten, talenten en begaafdheden belicht. De energie lezing is een basis en loopt als een rode draad door de opleiding.

 

Het tweede gedeelte: de training Chetana. 

Chetana is een Sanskriet woord voor bewustzijn. Het is een  training voor bewust zelfmanagement en communicatie. Dit gedeelte is in groepsverband terwijl  je individueel begeleid wordt. Deze training doen is een avontuur aangaan met jezelf. Het is een 6 daagse training in 2 weekenden van 3 dagen. 


 Training Chetana brengt deelnemers op een bewuste manier in contact met het waarnemingskanaal in zichzelf, waardoor de fysieke wereld op een nieuwe manier gevoeld en ervaren kan worden. Door de opzet van de training, geeft het deelnemers de uitdaging om:


* jezelf te zijn in communicatie met anderen

* wakker aanwezig te zijn in het hier en nu
* gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf
* in onvoorwaardelijke liefde ervaren “wat er is”
* om te gaan met datgene wat zich aandient


In de training wordt inzichtelijk hoe energieën werken. Je wordt je bewust van de krachtige invloed daarvan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven. Duidelijker wordt welke positie jij daarbij in kunt nemen. Je wordt je bewust  van de verschillende levels van uitwisseling in communicatie met anderen. Het is een ervaringsgerichte training, die een basis vormt voor alles wat je doet en het bewustzijn enorm activeert. De training geeft dat je makkelijker en op een voor jouw natuurlijke manier je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Het creëert een stevig fundament voor de dingen die je wilt doen in je leven. Het is een goede basis voor ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en/of andere keuzes. Het geeft dat je bewuster bent van “wat van jou is en wat van de ander”, zodat communicatie met anderen soepeler verloopt.


 In de training Chetana gaat de aandacht naar de volgende thema’s:


»  Overtuigingen en ideeën: je doet onderzoek en krijgt inzicht in de werking van je bewuste- en onbewuste overtuigingen
»  Aandachtsoefeningen: daar waar je aandacht is, dat wordt zichtbaar. Het verschil in jezelf ervaren, waar je bent met je
   aandacht bij de vragen: “wat vind ik”, “wat zie ik” en “wat voel ik”
» Transformeren: het omzetten, uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties, die niet meer vóór jou werken. Met de
  intentie om bewust vanuit het hier en nu er opnieuw invulling aan te geven
» Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen: ieder mens is uniek en heeft eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar
» Intentieoefeningen: je wordt je bewust van je werkelijke intenties. Je ruimt tegenwerkende intenties.

   Het bewust creëren van intenties in het ‘hier en nu’, geeft richting aan je leven
» Identiteitsoefeningen: wat de medemens jou ‘spiegelt’ en andersom


Het is een ervaringsgerichte training. Tijdens de training ontwikkel je jezelf via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringenDe inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend.
Na de basis van de training Chetana blijft het individuele proces een belangrijke plaats innemen in de opleiding. 


Het derde deel: is meditatief en onderzoekend. Wat je in dit gedeelte van de opleiding aangereikt krijgt, heeft de intentie om je hart te openen. Steeds meer vanuit jouw unieke zijn  in verbinding kunnen zijn met alles om je heen.
Een gedeelte waarin jezelf ‘ont-wikkelen’ en bewust ‘zijn’ centraal staan en waarin je met de volgende onderwerpen aan de slag gaat:

Mer*ka*ba (mer=licht, ka=geest, ba= lichaam): dit is een vorm van meditatie die werkt op de geometrische magnetische energievelden. Dit    
    magnetisch veld zit als een licht lichaam om je lichaam heen in de vorm van een stertetrahedron.
    Het geeft een sterke verbinding met de onvoorwaardelijke liefdesenergie. Door middel van een speciale prana ademhalingstechniek leer  
    je deze energievelden te herinneren en te activeren.

  Modi van bewustzijn: een modus is een manier/wijze van handelen, doen of zijn. In de opleiding onderzoeken we verschillende modi van    

     bewustzijn zoals: overleven, reageren, herinneren, denken, verbeelden, creëren, intuïtie en observeren. Doordat je gaat herkennen vanuit welke 

     modus je  aanwezig bent en/of handelt, kun je bewuster zuiverder afstemmen vanuit een bepaalde modus. Wanneer je vertrouwd raakt met de 
     karakteristieke kenmerken van de bewustzijnsmodi, herken je ze in jezelf en daardoor ook in de ander. 
     Het is dan makkelijker vast te stellen:
> of je iets wenst en/of waarneemt vanuit je hart (= liefde), of dat je iets wilt vanuit emotie (= overleven)
> of iets een herinnering of een verbeelding is,
> of je je iets verbeeldt, of dat je werkelijk telepathisch, intuïtief contact met iets of iemand hebt.


   Als je  herkent vanuit welke modus van bewustzijn je aanwezig bent, kan je de modi bewust gebruiken i.p.v. erin verstrikt raken. 
   Je ontwikkeld vrijheid van keuze.


13 chakra’s van de kosmische mens: chakra’s zijn geconcentreerde energie-bollen in het lichaam. Het zijn verbindingspoorten, transformators  
    die het bewustzijn van de mens vertalen naar lichaam en geest. Chakra’s corresponderen met de verschillende  levensgebieden van waaruit 
    de mens leeft.

 Fijnstoffelijke lichamen (aura): dit zijn energie lichamen die vibreren in je fysieke lichaam.

De modi, de chakra’s en de fijnstoffelijke lichamen zijn verbonden met elkaar. Ze vertegenwoordigen verschillende levensgebieden van de
mens. In de opleiding worden deze verbanden inzichtelijk, belicht en opgeschoond.

Voel- en aandacht oefeningen: deze oefeningen zijn belangrijk om goed te kunnen afstemmen en in je lichaam aanwezig te zijn. Je lichaam is een 
     ruimtepak op aarde, een klankbord voor energieën. En daar waar je bent met je aandacht, dat wordt zichtbaar, gaat leven.

 

Het vierde deel: is een praktijk gericht en bestaat uit de volgende onderdelen:


Identiteiten: het loskomen van vooroordelen over jezelf en anderen, zodat je jezelf en je medemens in een  bewust daglicht gaat   
    waarnemen.

Energie lezen: de intentie is om zuiver energie lezen te ontwikkelen en de informatie te kunnen vertalen. Zowel voor jezelf als naar de ander  

    toe. Dit zodat je vanuit onvoorwaardelijke liefde, ‘vol-ledig’ in deelname aanwezig kunt zijn. De kunst van het zuiver energie lezen is het       
    onderscheid te weten of je informatie projecteert (= jouw idee/oordeel ), of dat je informatie ontvangt en liefdevol vertaalt (het is zoals 
    het is). Ieder heeft een persoonlijke vorm van energie lezen en informatie vertalen. Het is voor de deelnemers verhelderend om deze     
   verschillen te kunnen waarnemen. 


 3 opdrachten: een folder maken, een les verzorgen en een cliënt begeleiden.

    De onderdelen lopen door het jaar heen en worden in begeleiding zorgvuldig opgebouwd. Het geeft deelnemers de gelegenheid om   
    hun uniciteit vorm te geven in het leven zelf. Het te ervaren en niet alleen “het te weten”, maar het werkelijk te leven.

 

De deelnemers krijgen opdrachten mee naar huis. In de opleiding zijn er oefeningen die je alleen doet. Bij andere oefeningen zal er met elkaar gecoacht en gewerkt worden.


Bij voltooiing van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt. De opleiding is voltooid als: 
> de deelnemer minimaal 90% aanwezig is geweest op de  lesdagen
> de deelnemer de 3 opdrachten ( een folder maken, een les verzorgen en een cliënt begeleiden) naar “tevredenheid heeft afgerond. 

Praktische informatie:
De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit 4 delen en wordt gegeven in een tijdsbestek van ongeveer 14 maanden.
De data zijn zo veel mogelijk buiten de schoolvakanties gepland.

Het eerste deel bestaat uit 2 individuele sessies van 1½ a 2 uur: een intakegesprek en een energie lezing over jouw talenten en begaafdheden.


Het tweede deel is training Chetana: 2 weekenden van 3 dagen (vrijdag-zondag).
Deze weekenden starten op vrijdag om 9.30 uur.  De zaterdag en zondag beginnen om 8.30 uur.
De dagen eindigen rond 18.30 uur en op zondag om 17.00 uur.
Voor de lunch, koffie en thee wordt gezorgd: dit zit bij de prijs in. 


Het derde en vierde deel lopen in elkaar over en bestaan uit 16 vrijdagen en een weekend van 2 dagen.
De 16 vrijdagen worden om de 2 à 4 weken gegeven. Tijd vrijdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur.
Er wordt voor koffie, thee e.d. gezorgd, zelf de lunch meenemen.


Het jaar eindigt met 1 weekend van 2 dagen. Dit weekend start om 09.00 uur en eindigt zaterdag om 19.30 uur en zondag om 17.00 uur.

Lunch, koffie, thee en het diner worden verzorgt: dit zit bij de prijs in.


Aantal


We werken in groepen van maximaal 12 personen.    


 Locatie


Stationsweg 70, 7941 HG Meppel. Koffie/thee is inbegrepen. Je kunt vrij     parkeren naast het station. De locatie is goed bereikbaar met de trein en bus.

 Bijdrage

€ 3295,- Dit is inclusief lesmateriaal, 2 individuele sessie, training Chetana incl. koffie/thee/lunch van de twee weekenden en het laatste weekend incl. Koffie/thee/lunch en diner.
Je tekent in voor het gehele jaar. Het is mogelijk om in 3 termijnen te
betalen.

Heb je training Chetana al eerder gevolgd, dan krijg je € 600,- korting.
Bij het volgen van de opleiding krijgen deelnemers korting op individuele sessies.


Data

De volgende opleiding start in september 2022. De opleiding
Intuïtief Begeleiden start één keer in de  ± 1½ jaar.  

Chetana 2 weekenden:       7, 8, 9 oktober 2022, 

                                                   28, 29, 30 oktober 2022
Vrijdagen:                  18 november, 2 + 16 december  2022,
                                                   13 + 27 januari, 10 februari, 10 + 31 maart,
                                                   21 april, 12 mei, 2 + 23 juni, 21 juli,     
                                                   zomerstop, 1 + 22 september,
                                                   20 oktober 2023.

Laatste weekend:            18 en 19 november 2023.

(bij een volgende start van de opleiding, wijzigingen voorbehouden)


De begeleiders van deze opleiding zijn:


 

BABETTE VAN DEN BRINK
TEAM ACADEMIE 

Team Academie - Babette van den Brink
Email: Babette@teamacademie.com
Telefoon: 06 205 373 22 


 

 

 

 

SIANNE ALKEMA
PRAKTIJK EMBRACE
Praktijk Embrace - Sianne Alkema
Email: welkom@praktijk-embrace.nl
Telefoon: 06 110 355 61 

 

 


 

E-mailen
Bellen
Map
Info