Chetana is een Sanskriet woord voor bewust-zijn.

 Bewustzijn is de basis voor zelfmanagement. Deze training is gericht op het vergroten van je bewustzijn en is een samenwerking tussen  Praktijk Embrace & Team Academie. 

De training Chetana creëert een stevig fundament voor de dingen die je wil doen en wil bereiken in je leven.
In je werk of beroep met de mensen waar je mee of voor werkt. En in relaties met onder andere je partner, je kinderen en je vriendenkring.                  

Je wordt je bewust van de verschillende niveaus van uitwisseling in communicatie met anderen, zowel de letterlijke (in taal) als de onzichtbare, telepathische communicatie (de sfeer, de kracht van gedachte en energie). Door je bewust te zijn van de krachtige invloed daarvan op gedrag en ervaringen in het dagelijkse leven, wordt duidelijker welke positie jijzelf daarbij in kunt nemen. 

Communicatie verloopt soepeler voor jezelf en voor de ander omdat het inzicht geeft in ‘wat van jou is’ en ‘wat van de ander’.

***

Door de opzet van de training geeft het jou als cursist om:

* jezelf te zijn in communicatie met anderen
* om te gaan met datgene wat zich aandient in je leven, of dit nou leuk is of niet
*  wakker aanwezig te zijn in het hier en nu 
* in onvoorwaardelijke liefde te ervaren ‘wat er is’
*  bewust en doelgericht je keuzes maken
* gebruik te maken van het kosmische aspect in jezelf.

Voor wie is dit interessant?

Chetana is een ervaringsgerichte training, die een basis vormt voor alles wat je doet en het bewustzijn enorm activeert. Het geeft dat je gemakkelijker en op een voor jou natuurlijke en liefdevolle manier je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. 
Het is een goede basis voor ontwikkelingen in bewustzijn en voor het maken van eigen en/of andere keuzes. Keuzes te maken vanuit jouw verlangen, vanuit jouw hart.


De training Chetana doen, is een avontuur aangaan met jezelf!


Herken je één of meerdere van de onderstaande punten, dan kan deze training jou veel geven:

 • vaak dingen oppikken en/of veel voelen bij of van anderen en/of sferen.
 • willen ontwikkelen in het bewust keuzes maken en doelen stellen vanuit je verlangen en hart.
 • bewust willen worden van je geestkracht, ‘de kracht van je aandacht’. 
 • op een ‘keerpunt’ in je leven staan en (andere) keuzes moet maken.
 • professioneel met mensen werken of willen gaan werken.
 • een basis in jezelf willen creëren van waaruit je in het hier en nu aanwezig kan zijn en om wilt gaan met wat er op je pad komt.
 • het gevoel hebben van: ‘Ik wil het graag, maar ik kan het niet’ of “Ik durf niet, maar het is nog steeds een wens”.
 • vast zitten in (oude) ideeën en overtuigingen die niet meer voor je werken.
 • meer inzicht willen in jezelf en bewust vorm willen geven aan jouw persoonlijkheid.
 • verantwoordelijkheid willen nemen voor je eigen leven, kracht, begaafdheid en talenten en deze verder willen ontwikkelen.
 • het gevoel hebben, dat je in ervaringen van alle dag blijft ‘hangen’.

Ontwikkelen in bewustzijn

De training Chetana is geen groepsproces,
je doet deze training op je eigen ritme en niveau, en we begeleiden je daarbij afgestemd op wat jij nodig hebt. 

Door de opzet van de training en de volgorde van de thema’s kom je op een natuurlijke manier 
bij de volgende stap in je ontwikkeling.In de Training Chetana gaat de aandacht naar de volgende thema’s:

» Overtuigingen en ideeën: Mensen zijn uniek; er is er maar één van de mens die jij bent. Je hebt je eigen overtuigingen en ideeën.      Zonder overtuigingen en ideeën kan je op aarde niet leven. Je zou dan alleen waarnemen en niet meer ervaren. Door het onderzoeken van je bewuste- en onbewuste overtuigingen en ideeën verwerf je de vrijheid om jouw overtuigingen en ideeën bewust te kunnen kiezen en te veranderen als je dat wilt.

» Aandachtsoefeningen: Mensen doen van alles met hun aandacht. Daar waar je bent met je aandacht, wordt zichtbaar. Het verschil in jezelf ervaren, waar je bent met je aandacht bij de vragen:  ‘wat vind ik’, ‘wat zie ik’ en ‘wat voel ik’? Aandacht speelt eigenlijk een belangrijke rol door de gehele training.

» Ervaren/voel-, label- en afstemoefeningen: In dit individuele proces is de begeleiding ook individueel. Er komt veel bij elkaar in deze oefeningen: waarnemen, voelen hoe het voelt, het lichaam als klankbord en achteraf de ervaring. Mensen zijn ‘gevoelswezens’. In de training Chetana wordt veel aandacht besteed aan deze oefeningen. Je kunt alles voelen. Ieder mens is uniek en heeft eigen ervaringen. Stap voor stap worden de verschillende niveaus van voelen duidelijk, inzichtelijk en hanteerbaar.

» Transformeren: Het omzetten en het uit je systeem halen van ideeën, overtuigingen en creaties, die niet meer vóór jou werken. Dit met de intentie om bewust vanuit het hier en nu er opnieuw invulling aan te geven. Dit is een individueel proces.

» Intentieoefeningen: Het bewust creëren van intenties. Je bewust worden van hoe intenties werken. Weten wat je ‘werkelijke’ intenties zijn. Herkennen vanuit welk niveau in jezelf je bewuste intenties kan creëren. In je hart ‘weet je’ wat je werkelijk wilt. Het herkennen en ruimen van ‘tegenwerkende‘ intenties in je systeem die je al eerder gecreëerd hebt. Het bewust creëren van intenties in het ‘hier en nu’ geeft richting aan je leven.

» Identiteiten: In vrijheid vorm geven aan jouw unieke zelf. Om hier op aarde te kunnen functioneren nemen we identiteiten aan. Middels deze identiteiten maken we bekend hoe we graag ‘gezien willen worden’ in de maatschappij. Als je iets bewondert of afwijst in de ander, mag je er zelf geen gebruik van maken. Er gaat dan veel energie en aandacht naar het ‘net zo willen zijn’ of naar ‘het niet mogen zijn’. Het is belangrijk om de ‘identificatie’ met een identiteit die er kan ontstaan op te heffen. Dan is er ruimte om jouw unieke zijn tot uitdrukking te brengen door middel van identiteiten die in vrijheid gekozen zijn en vanuit je eigen ‘natuurlijke zijn’ ingevuld worden.

» Doelen: Alle ingrediënten uit de training komen in het ‘doelen-weekend’ bij elkaar. Het belang van doelen. Mensen die geen of geen duidelijke doelen hebben, hebben geen richting en handelen vaak willekeurig. Het stellen van doelen en je ermee kunnen verbinden, kan bepalend zijn voor de kwaliteit van iemands leven. Als je je doel weet, is je intentie duidelijk en weet je je focus. Je kan dan makkelijker, duidelijker ja of nee zeggen bij alles wat er op je afkomt in het leven.

» Weerstand en verlangen: Te herkennen aan: ‘Ik wil het graag, maar ik kan het niet’ of ‘ik durf niet, maar het is nog steeds een wens’. In een dualiteit zitten weerstand en verlangen eigenlijk in één gefixeerde stroom. Er gebeurt niets, maar het gaat ook niet weg. Je kunt deze weerstand-verlangen in je doelen neutraliseren, zodat je uit de fixatie komt en weer vrijheid van keuze hebt.

 Wat ook goed is om te weten over deze training Chetana

 • Er wordt gewerkt vanuit het hier en nu. In het hier en nu komen verleden, heden en toekomst bij elkaar.
 • De opzet van de training en het materiaal geeft het een ‘speelse sfeer met humor’.
 • Tijdens de training ontwikkel je, via concrete praktijkgerichte oefeningen en door directe persoonlijke ervaringen.
 • De inhoud van het programma en de aard van de oefeningen zijn afwisselend. Het merendeel bestaat uit persoonlijke begeleiding en er zijn ook gezamenlijke oefeningen.
 • De training is niet therapeutisch, maar kan wel een therapeutische uitwerking hebben.


De begeleiders van deze training zijn: 


 

BABETTE VAN DEN BRINK
TEAM ACADEMIE

Team Academie - Babette van den Brink
 Email: Babette@teamacademie.com
Telefoon: 06 205 373 22 

 

 

 

 

SIANNE ALKEMA
PRAKTIJK EMBRACE

Praktijk Embrace - Sianne Alkema
Email: welkom@praktijk-embrace.nl
Telefoon: 06 110 355 61 

              


Praktische informatie


Aantal

We werken in groepen van maximaal 12 personen.


 Locatie


Stationsweg 70, 7941 HG Meppel. Koffie/thee en lunch is inclusief. Je kunt vrij parkeren naast het station.                          
De locatie is goed bereikbaar met de trein en bus. 

 

Intake

Elke deelnemer start vooraf met een individueel gesprek. Meld je daarom tijdig aan, zodat we deze individuele gesprekken kunnen plannen. 

                                    
 
 


 Data


Deze training start twee keer per jaar. De eerstvolgende training start in  september 2022. 
 Het omvat 2 (niet aaneengesloten) blokken van 3 dagen en 1 blok van 

 2 dagen.

 Blok 1: 07/08/09 oktober 2022
 Blok 2: 28/29/30 oktober 2022
 Blok 3: 18/19 november 2022.


Bijdrage

€ 1295,-. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.


AANMELDEN? KLIK HIER


 

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info